Ο τύπος για τη δράση στην Δωδώνη

Εκτύπωση

Εδώ φαίνονται αποσπάσματα από μερικά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο, για την δράση της Αδελφότητας στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, στα πλαίσια της πανελλήνιας δράσης του "Let's Do It Greece", την Κυριακή 6 Απριλίου 2014.

Γεννήσεις - Βαπτίσεις

Γάμοι

Κηδείες

Saturday the 18th. Μελιγγοί Δωδώνης Ιωαννίνων