Παλιές φωτογραφίες

Θυμόμαστε τα παλιά

Παλιές παρέες, γάμοι. σχολικές γιορτές, ταξίδια, οικογενειακές, ιστορικές, κ.ά. Παλιές φωτογραφίες που ανασύρθηκαν από συρτάρια και που προσφέρθηκαν από χωριανούς.

Περισσότερα