Μυζιούλα - Άγιος Τρύφωνας

Κατάβαση με ποδήλατα

Κατάβαση με ποδήλατα σε ανώμαλο δρόμο σε διαδρομή μη διαγωνιστική από τον Άγιο Τρύφωνα στην Μυζιούλα μέχρι τον κόμβο στον δρόμο για Αγία Τριάδα.

Μυζιούλα - Άγιος Τρύφωνας