Μουσιολογία & Λαογραφία

Ημερίδα - Συζήτηση για το Μουσείο Μας

Την Κυριακή 24 Ιουλίου 2016, οργανώθηκε συνάντηση για συζήτηση και προβληματισμό γύρω από το Λαογραφικό Μουσείο Μελιγγών.

Στη συνάντηση, ύστερα από πρόσκλησή μας, παραβρέθηκε και βοήθησε σε πάρα πολλά σημεία και με καίριες παρατηρήσεις και παρεμβάσεις, ο υπεύθυνος του Λαογραφικού Μουσείου Πολυδρόσου Θεσπρωτίας, κ. Θωμάς Φώτσης.

Περισσότερα