Νέα

Το τρίπτυχο πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Η προετοιμασία του τρίπτυχου φυλλαδίου με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι σχεδόν έτοιμο. Απομένουν λίγες τελικές προσθήκες πριν τυπωθεί από τυπογραφείο των Ιωαννίνων.