Κεντρική Πλατεία

Η κεντρική πλατεία του χωριού βρίσκεται εύκολα καθώς ο κεντρικός δρόμος μας οδηγεί με την ανάλογη σήμανση στο σημείο αυτό.

Κεντρική Πλατεία